Szkolenie z zakresu umiejętności zarządzania i komunikacji.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie składa się z kilku modułów warsztatowych tworzących jedną całość. Moduły są tak dostosowane by wspierały i uzupełniały wiedzę uczestnika o nowe niepowtarzające się treści oraz stanowią nierozłączną całość. Szkolenie kończy się zawsze podstawowym egzaminem oraz certyfikatem potwierdzającym uczestnictwo w szkoleniu. Celem szkolenia jest wsparcie pracowników w poszukiwaniu pracy oraz rozwoju ich ścieżki kariery poprzez podniesienie kwalifikacji. Szkolenie jest skierowane do osób w województwie Śląskim oraz Małopolskim.


MODUŁ SPECJALISTYCZNA OBSŁUGA KOMPUTERA
(TERMIN )

Obsługa komputera to obecnie standard w każdej firmie. Nie wyobrażamy sobie pracy bez poczty elektronicznej, arkusza kalkulacyjnego, narzędzi do tworzenia prezentacji, czy edytora tekstu. Niewiele osób potrafi jednak wykorzystać siły drzemiące w popularnych narzędziach, a taki sposób by ułatwić sobie pracę, zwiększyć wydajność, uzyskać dodatkowe informacje z posiadanych danych, lub lepiej zaprezentować wyniki swojej pracy zarządowi czy na spotkaniu zespołu. Podczas praktycznego warsztatu z wykorzystaniem komputerów (oraz dodatkowych pomocy technicznych jak rzutnik, flipchart), krótko przypomnimy podstawowe kwestie obsługi programów jak Outlook, Excel, Word oraz rozwiniemy je o bardziej zaawansowane funkcjonalności. Ponadto skupimy się na kwestii podstawowej analizy danych  i prezentacji jej wyników w programach jak PowerPoint czy Prezi.

 

MODUŁ ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI (TERMIN)

Uczestnik w ramach zarzązania projektami otrzyma i ugruntuje wiedzę na poniższe tematy:

– zarządzanie zmianą

– metody rozwiązywania konfliktów

– efektywność indywidualna

– motywowanie pracowników

– rozwój pracowników: analiza potencjału, zarządzanie talentami

– zarządzanie sobą w czasie

– budowanie zespołu

– trening twórczości i kreatywności

 

MODUŁ SPRZEDAŻ I NEGOCJACJE (TERMIN )

Moduł skierowany głównie do osób które aktywnie uczestniczą w procesie sprzedaży i negocjacji: przedstawicieli handlowych, konsultantów, działów zakupów, właścicieli firm. Głównym zadaniem jest tu wzbudzenie innego, bardziej przyjemnego podejścia do procesu sprzedaży i negocjacji. Dzięki prostemu, ale niezwykle skutecznemu modelowi sprzedaży (bazującemu na znanym, ale zaawansowanym modelu Customer Centric Selling), uczestnicy będą w stanie odnaleźć się z każdym etapie procesu sprzedaży i negocjacji.

 

MODUŁ  AUTOPREZENTACJA I WYSTĄPIENIA PUBLICZNE  (TERMIN 14-16.10.2016)

Moduł nastawiony na doskonalenie umiejętności autoprezentacji w tym tworzenia struktur wypowiedzi, używania mowy ciała, głosu, dobieranie celu. Nacisk pracy położony głównie na umiejętności praktyczne i ćwiczenia. Teoria jest podana w formie przykładów i tzw. tips&trics, czyli elementów, które można zastosować natychmiast po, czy nawet w trakcie warsztatu.
Podmoduły:

– antystress,

– improwizacja,

– praca głosem podczas prezentacji,

– komunikacja niewerbalna i mowa ciała,

– szybkie i efektywne przygotowanie wystąpienia,

– storytelling,

– mistrzowskie struktury wypowiedzi,

– prezentacje multimedialne w praktyce (bez praktycznej obsługi komputera),

– elewator pitch, czyli stwórzmy krótką prezentacją, która sprzedaje.

 

MODUŁ KOMUNIKACJA W JĘZYKU OBCYM ()

Intensywny kurs językowy Business English (40h).  Moduł nastawiony jest na wykorzystanie języka w biznesie, stąd wyrażenia i słownictwo podczas dostosowane do sytuacji biznesowych. Zapewniona praktyczna metoda prowadzenia, konwersacje, materiały szkoleniowe. Moduł zawiera podstawowe elementy wystąpień publicznych i autoprezentacji.